Fundacja Świadomi Rodzice

działania propagujące wiedzę o wcześniakach
i wieloraczkach, grupy wsparcia dla ich rodziców
terapia z zakresu Integracji Sensorycznej (SI) dla dzieci
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
dla dzieci i rodziców
inna działalność edukacyjna dla rodziców


Więcej informacji na stronie:
www.fundacjaswiadomirodzice.pl